PHỤ BẢN CỐT TRUYỆN

Mộng Kiếm Vương – MMORPG Thiên Đường PK Không Giới Hạn!

Sau khi người chơi đạt đến cấp yêu cầu sẽ mở được PB cốt truyện, chọn tab cốt truyện trong giao diện phụ bản cá nhân.

I. PB cốt truyện gồm 10 loại phụ bản khác nhau:

- Đan Kị Đạo Tông: Nhận ngẫu nhiên 1 trang bị tiến cấp bậc 2 trong phụ bản hoặc sự kiện;

- Đạo Tông Quần Ma: Nhận ngẫu nhiên 1 trang bị tiến cấp bậc 3 trong phụ bản hoặc sự kiện;

- Đạo Tông Đẩu: Nhận ngẫu nhiên 1 trang bị tiến cấp bậc 4 trong phụ bản hoặc sự kiện;

- Chiến Đạo: Nhận ngẫu nhiên 1 trang bị tiến cấp bậc 5 trong phụ bản hoặc sự kiện;

- Họa Khởi: Nhận ngẫu nhiên 1 trang bị tiến cấp bậc 6 trong phụ bản hoặc sự kiện;

- Hồng Phong Lĩnh Đấu Yêu: Nhận ngẫu nhiên 1 trang bị tiến cấp bậc 7 trong phụ bản hoặc sự kiện;

- Trừ Ma Hồng Phong Lĩnh: Nhận ngẫu nhiên 1 trang bị tiến cấp bậc 8 trong phụ bản hoặc sự kiện;

- Ngộ Nhập Tiêu Diêu Điện: Nhận ngẫu nhiên 1 trang bị tiến cấp bậc 9 trong phụ bản hoặc sự kiện;

- Tiêu Diêu Điện Kì Ngộ: Nhận ngẫu nhiên 1 trang bị tiến cấp bậc 10 trong phụ bản hoặc sự kiện;

- Đại Chiến Tiêu Diêu Điện: Nhận ngẫu nhiên 1 trang bị tiến cấp bậc 10 trong phụ bản hoặc sự kiện; 

PHỤ BẢN CỐT TRUYỆN - 1

 

II. Trong 10 phụ bản trên, lần đầu vượt ải đều nhận được thưởng KNB khóa, user phải tiêu diệt hết toàn bộ quái trong phụ bản mới có thể vượt ải, và nhận được thưởng vượt ải, phụ bản cốt truyện có tính năng quét nhanh, giúp user tiết kiệm được nhiều thời gian;

III.  Lượt vào Phó Bản hàng ngày là 1 lần; 24:00 hàng ngày lượt vào phó bản sẽ được reset lại.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mộng Kiếm Vương – MMORPG Thiên Đường PK Không Giới Hạn!

Tải game ios: tại đây

Tải game android: tại đây