HỆ THỐNG THIÊN CƯƠNG

Mộng Kiếm Vương – MMORPG Thiên Đường PK Không Giới Hạn!

Người chơi đạt cấp 76 hệ thống sẽ tự động mở tính năng Thiên Cương. Người chơi click vào giao diện nhân vật -> thiên cương sẽ hiện giao diện của tính năng.

 

HỆ THỐNG THIÊN CƯƠNG - 1

Hệ thống thiên cương mở mặc định là bậc 0. Người chơi phải tiến hành tăng bậc mới bắt đầu hiện bậc 1. Có thể nâng bậc thiên cương bằng đan nâng cấp thiên cương. Đan thiên cương có thể nhận bằng cách mua ở shop hoặc vượt phó bản nâng bậc sẽ nhận được.

HỆ THỐNG THIÊN CƯƠNG - 2

Thiên cương gồm 4 kỹ năng hỗ trợ:

Kỹ năng: Thần Tích

HỆ THỐNG THIÊN CƯƠNG - 3

 

Kỹ năng: Ngoan cường

HỆ THỐNG THIÊN CƯƠNG - 4

Kỹ năng: Ngự Phong

HỆ THỐNG THIÊN CƯƠNG - 5

Kỹ năng: Phục Tô

HỆ THỐNG THIÊN CƯƠNG - 6

Ngoài ra, hệ thống thiên cương có thể tăng tư chất bằng đan tư chất thiên cương, trưởng thành đan tiên cương và 4 trang bị hỗ trợ giúp tăng điểm công, HP, thủ cho nhân vật. Cấp các tính năng kèm theo càng cao, hỗ trợ càng lớn.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mộng Kiếm Vương – MMORPG Thiên Đường PK Không Giới Hạn!

Tải game ios: tại đây

Tải game android: tại đây