HỆ THỐNG PHÁP BẢO

Mộng Kiếm Vương – MMORPG Thiên Đường PK Không Giới Hạn!

Người chơi đạt cấp 29 mở tính năng pháp bảo. Người chơi vào giao diện nhân vật -> click pháp bảo để xem giao diện tính năng.

HỆ THỐNG PHÁP BẢO - 1

Ở đây có thể nhìn thấy thông tin Pháp Bảo của mình, nâng cao số bậc, có thể ảo hóa thành pháp bảo bậc tương ứng, nếu không thích hình tượng pháp bảo bậc cao, có thể tự ảo hóa thành hình tượng số bậc thấp hơn hiện tại, pháp bảo có 5 kỹ năng, trong đó 4 kỹ năng cần dùng tới Sách Tăng Cấp Pháp Bảo để tăng cấp, còn 1 cái tăng theo cấp pháp bảo.

HỆ THỐNG PHÁP BẢO - 2

Pháp bảo hiện đi theo nhân vật, tham gia chiến đấu, PK cùng nhân vật. Nếu không thích có thể ẩn/hiện hình tượng pháp bảo.

Pháp bảo có 4 loại trang bị, lần lượt là Chiến Văn, Linh Giáp, Mệnh Phù và Tiên Phù, trong tư chất trưởng thành, có thể dùng Đan Tư Chất Pháp Bảo và Đan Trưởng Thành Pháp Bảo nâng cao thuộc tính pháp bảo, Sách Tăng Cấp và trang bị đều có thể nhận qua PB liên server, PB cốt truyện và Thủ lĩnh thế giới, Đan Tư Chất Pháp Bảo có thể nhận qua PB nâng bậc, còn Đan Trưởng Thành Pháp Bảo chỉ có thể mua ở Shop.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mộng Kiếm Vương – MMORPG Thiên Đường PK Không Giới Hạn!

Tải game ios: tại đây

Tải game android: tại đây