HỆ THỐNG KIẾM ĐỊA

Mộng Kiếm Vương – MMORPG Thiên Đường PK Không Giới Hạn!

Hệ thống Kiếm địa là hệ thống nâng cấp hình tượng huyễn hóa.Người chơi hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu hệ thống sẽ nhận được điểm exp cần để huyễn hóa, đạt đến exp yêu cầu có thể nâng cấp.

 

HỆ THỐNG KIẾM ĐỊA - 1

 

Kiếm địa nâng cấp đến level  chỉ định, sẽ kích hoạt hình tượng huyễn hóa mới.Nâng cấp kiếm địa không những nhận ngoại hình ngầu,mỗi lần nâng cấp tăng thêm thuộc tính kiếm địa và nhận đạo cụ như KNB, vật phẩm nâng cấp.

 

HỆ THỐNG KIẾM ĐỊA - 2

Hệ thống kiểm địa khi nâng thêm cấp bậc sẽ tăng thêm buff chỉ số lực chiến cho nhận vật:

+ Tăng chỉ số điểm: công, thủ, HP

+ Tăng tỷ lệ % tổng thuộc tính của Tọa kỵ

+ Tăng tỷ lệ % tổng thuộc tính của Thần dực.

 

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mộng Kiếm Vương – MMORPG Thiên Đường PK Không Giới Hạn!

Tải game ios: tại đây

Tải game android: tại đây