HỆ THỐNG ĐỒ GIÁM (THẺ)

Mộng Kiếm Vương – MMORPG Thiên Đường PK Không Giới Hạn!

Đồ giám là tính năng tích lũy đủ thẻ có thể tăng cấp Thẻ. Sau khi tăng cấp, Thẻ sẽ mang lại nhiều thuộc tính và lực chiến cho nhân vật. Khi diệt quái có cơ hội nhận Thẻ Quái. Diệt quái nào sẽ nhận được thẻ của quái đó.

1.Phân loại

Thẻ là: bộ sưu tập dã ngoại, bộ sưu tập tổ đội và bộ sưu tập phụ bản hồn khí, lv60, lv70, lv80 và lv90 mở được map dã ngoại mới, lv60, lv70, lv80 và lv90 mở bộ sưu tập tổ đội mới, tầng 1 bộ sưu tập phụ bản hồn khí lv58 mới mở được, cứ 4 cấp sẽ mở 1 tầng.

 

HỆ THỐNG ĐỒ GIÁM (THẺ) - 1

 

2. Cách thăng cấp.

- Người chơi tham gia đánh quái, phụ bản, map tự do.. sẽ có cơ hội nhận được thẻ quái.

- Vào nhân vật -> thẻ -> chọn map, boss nhận được thẻ tương ứng tiến hành thăng cấp. Đạt số điểm tương ứng có thẻ nâng lên cấp bậc cao hơn.

- Nếu không đủ vật phẩm để thăng cấp, người chơi có thể vào map tương ứng để đánh quái nhận vật phẩm.

-> Cấp thẻ quái càng cao, chỉ số lực chiến cộng thêm càng nhiều.

 

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mộng Kiếm Vương – MMORPG Thiên Đường PK Không Giới Hạn!

Tải game ios: tại đây

Tải game android: tại đây