HỆ THỐNG BANG HỘI

MỘNG KIẾM VƯƠNG- MMORPG THIÊN ĐƯỜNG PK KHÔNG GIỚI HẠN!

 

Thế gian mênh mông, sự vật đổi dời trong chớp mắt, bậc anh hùng đơn thương độc mã dù tài năng cách mấy cũng không thể đào núi lấp biển. Bang hội là nơi tập trung các anh hung cùng chí hướng: tình bạn hữu, phu thế, sư đồ…tất cả cùng tạo lên một bang vững mạnh có sức rời non lấp biển, , cùng nhau kề vai sát cánh vượt qua các thử thách khắc nghiệt, chiến trường cân não để xưng bá thiên hạ.

I. Điều kiện: Nhân vật hoàn thành nhiệm vụ chính tuyết đạt cấp 44 mở.

II. Lập bang:

1. Tạo bang: Sau khi mở tính năng chọn giao diện bang sẽ hiện như hình dưới:

 

HỆ THỐNG BANG HỘI - 1

 • Để tạo bang tiên hữu cần tốn 200 KNB khóa để tạo bang cấp 1 hoặc 50KNB thường để tạo bang lv2
 • Hoặc bạn có thể gia nhập bang có sẵn do người khác làm bang chủ.

 

 2. Giao diện bang:

 

HỆ THỐNG BANG HỘI - 2

        Trong bảng giao diện danh sách bang, có thể xem bang XH thứ hạng,  thông tin bang, danh sách thành viên, kỹ năng, cờ bang, thần thú, phó bản bang.

 

3. Kỹ năng bang:

 

HỆ THỐNG BANG HỘI - 3

 

 • Kỹ năng bang hỗ trợ tăng thêm điểm chỉ số cho lực chiến nhân vật.
 • Tiên hữu dung điểm cống hiến bang để nâng cấp kỹ năng bang
 • Cống hiến càng nhiều, điểm kỹ năng bang càng có cơ hội tăng cao.

   

4.  Cờ bang:

HỆ THỐNG BANG HỘI - 4

 

 • Cống hiến càng nhiều bang càng mạnh, điểm cống hiến tích dồn tăng buff thuộc tính cho tất cả thành viên bang.
 • Cấp cờ càng cao buff càng nhiều.

 

III. Hoạt động bang:

1. Thần thú bang:

HỆ THỐNG BANG HỘI - 5

 • Trong thời gian 19:30-20:00 hàng ngày, bang chủ hoặc bang phó có thể triệu hồi thần thú bang, triệu hồi thành công sẽ được KNB khóa, đá cường hóa trang bị, bang cống và gói ngọc.
 • Để triệu hồi siêu cấp thần thú, trước hết phải đánh bại thần thú triệu hồi thường, mới được triệu hồi siêu cấp. Người chơi tiến hành triệu hồi siêu cấp, được nhận thưởng thêm.

 

2. Phó bản bang:

 

HỆ THỐNG BANG HỘI - 6

 

 • Hàng ngày tiên hữu có thể tham gia vượt ải tại phó bản bang để nhận EXP, ải càng cao EXP nhận được càng nhiều, chưa kể các vật phẩm khác.
 • Vượt càng nhiều ải, thưởng càng lớn.
 • Số lượng thành viên bang qua ải càng đông, mốc quà nhận được càng nhiều.

 

3. Tranh bá bang: xem tại đây.

4. Tranh bá lãnh thổ bang: xem tại đây

IV. Phúc lợi bang: 

 

HỆ THỐNG BANG HỘI - 7

 

 • Hàng ngày thành viên bang cống hiên đạt điểm sẽ nhận được rương quà phúc lợi bang.
 • Mốc càng cao, quà càng nhiều: KNB khóa, hộp ngọc, thần hài, đá cường hóa trang bị...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mộng Kiếm Vương – MMORPG Thiên Đường PK Không Giới Hạn!

Tải game ios: tại đây

Tải game android: tại đây